ID:
Pass:
   
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2558


 
เจ้าหน้าที่การตลาดกิจกรรม (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ลักษณะงาน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการขายและการตลาดรถมอเตอร์ไซด์ซูซูกิ(รถใหม่/รถมือสอง/รถ Big Bike) ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, ออกบูธจัดกิจกรรม และสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

**มีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

·        เพศชาย อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป

·        วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา

·        สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

·        สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

·        สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

·        สนใจติดต่อสมัครงานติดต่อสมัครผ่าน jobth

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น

 

 
เจ้าหน้าที่การตลาดบริหารเขตการขาย

-           วางแผนการขาย กำหนดเป้า ผลักดันยอดขาย

-           วางแผนกิจกรรมในพื้นที่ขาย

-           จัดทำงบประมาณ ประจำเดือน และสรุปรายงาน

-           ออกเยี่ยมตัวแทน SAS

-           สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไข ให้ร้านตัวแทนจำหน่าย

-           วางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

-           ดูแลบริหารลูกหนี้ ให้ร้านตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ

-           เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-           ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-           สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

-           สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ฯ

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น

 

 
พนักงานขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

ประจำสาขาดังต่อไปนี้
**จังหวัดสงขลา

-                   สาขาเพชรเกษม 1 อัตรา

-                   สาขาหาดใหญ่ใน 1 อัตรา

-                   สาขาบ้านพรุ 1 อัตรา

-                   สาขาควนเนียง 1 อัตรา

-                   สาขาสทิงพระ 1 อัตรา

-                   สาขาระโนด 1 อัตรา

**จังหวัดนครศรีธรรมราช

-                   สาขาศรีปราชญ์ 1 อัตรา

-                   สาขาชะอวด 1 อัตรา

**จังหวัดสุราษฎร์ฯ

-                   สาขาหนองขรี 1 อัตรา

**จังหวัดชุมพร
-                   สาขาปะทิว 1 อัตรา

ลักษณะงาน:

·         ขายและให้คำแนะนำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

·         ดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด

·         ออกบูธจัดกิจกรรมทางการตลาด

·         ดูแลสินค้าในโชว์รูม

       ·        ติดตามลูกค้าให้มาชำระค่างวด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

·         เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 18-35 ปี

·         วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

·         มนุษสัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

·         มีใจรักงานบริการ /งานขาย

·         หากมีประสบการณ์งานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สาขาต่างๆ ตามภาคใต้

- ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น 2

 

 
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบ

- นำทีมออกปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ

- สอบทานการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา

- ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          เพศ ชาย/หญิง 

-          อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย

-          การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ตามแผนงาน/สาขาที่ได้รับมอบหมาย)

-          สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

-          มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

-          มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-          มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

 

 

 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ธุรกิจลิสซิ่ง)

*ตรวจวิเคราะห์และปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
*วางแผนงานบัญชี+การเงินและภาษีอากรได้
*ควบคุมบริหารงานดูแลระบบบัญชีในแผนกบัญชี


-เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการฝ่ายบัญชี มากอ่นอย่างน้อย  2-5 ปี
-มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีวุฒิภาวะและเป็นผู้นำที่ดี
-มีความละเอียด รอบคอบ
-หากผ่านงานด้านการตรวจสอบภายในมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 


หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 
 
ออนไลน์ ทั้งหมด 1 คน     สมาชิก 0 คน    ผู้ใช้ทั่วไป 1 คน
 
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel:0-7434-2800 Fax:0-7434-2806-7