ID:
Pass:
   
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


 
พนักงานขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

ประจำสาขาดังต่อไปนี้

-                   สาขาคลองเรียน 1 อัตรา

-                   สาขาสำนักงานใหญ่ (ติดกับตลาดนัดกรีนเวย์) 1 อัตรา

-                   สาขาหาดใหญ่ใน 1 อัตรา

-                   สาขาพลพิชัย 1 อัตรา

-                   สาขาบ้านพรุ 1 อัตรา


ลักษณะงาน
:

·         ขายและให้คำแนะนำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

·         ดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด

·         ออกบูธจัดกิจกรรมทางการตลาด

·         ดูแลสินค้าในโชว์รูม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

·         เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 18-35 ปี

·         วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

·         มนุษสัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

·         มีใจรักงานบริการ /งานขาย

·         หากมีประสบการณ์งานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สาขาต่างๆ ตามภาคใต้

- ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น 2

 

 
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบ

- นำทีมออกปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ

- สอบทานการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา

- ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          เพศ ชาย/หญิง 

-          อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย

-          การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ตามแผนงาน/สาขาที่ได้รับมอบหมาย)

-          สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

-          มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

-          มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-          มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

 

 

 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ลักษณะงาน:

- ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายของบริษัท

- วางแผน นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหา คัดเลือกผู้สมัคร การประเมินผล การฝึกอบรม กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

- ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบุคคล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-                   เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 30- 45 ปี

-                   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-                   มีประสบการณ์งานทางด้านงานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

-                   มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  มีบุคลิกความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

-                   มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 089-4660075

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น 2

 

 

 
รถมอเตอร์ไซต์ซูซูกิ บิ๊กไบค์ (Suzuki Big Bike) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

รถมอเตอร์ไซต์ซูซูกิ บิ๊กไบค์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำโชว์รูมหลายอัตรา ดังนี้

1. พนักงานขาย

2. ลูกค้าสัมพันธ์/การตลาด

3. ช่างยนต์/ช่างบริการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          เพศชาย/หญิง

-          จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

-          ขับมอเตอร์ไซค์ ได้พร้อมมีใบขับขี่

-          สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (ตำแหน่งพนักงานขายและลูกค้าสัมพันธ์)

-          หากมีความรู้ทางด้าน Big Bike จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และอดทนในการทำงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- หรือมาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสามชัย  ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

 

 
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับสมัคร 2 อัตรา ประจำสนง.หาดใหญ่)

- ดูแลเอกสารด้านบัญชี บันทึกบัญชี

- จัดทำงบการแสเงินสดประจำเดือน

- จัดทำรายงานการขาย

- เช็คสต๊อกสินค้า และจัดทำรายงานตัดสต๊อก 

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-จบการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี

-มีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ 

-มีความชำนาญการใช้โปรแกรมบัญชี express และชำนาญการใช้ excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่อีเมล์ recruit@bansuzuki.com

หรือมาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสามชัย  ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

074-342800 ต่อ 140

 


หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 
 
ออนไลน์ ทั้งหมด 1 คน     สมาชิก 0 คน    ผู้ใช้ทั่วไป 1 คน
 
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel:0-7434-2800 Fax:0-7434-2806-7